GEMİ SÖKÜM
 
Ömrünü tamamlamış ‘hurda’ geminin sökümünden sonra ortaya çıkan metal malzemeler değerlendirilir ya da direkt olarak haddehanelere gönderilir. Gemi Geri Dönüşümü bu işlevi ile hurdayı kullanılabilir değere çevirerek, tüketilen doğal kaynakları geri dönüştüren bir üretim organizasyonudur. Diğer taraftan Gemi Geri Dönüşümü, çevreyi koruyan endüstriyel faaliyetler arasında yer alır. Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımı amacıyla hurda gemiler sökülür ve işlemlere tabi tutularak çeşitli yeni ürünler elde edilir. Ekolojik dengenin korunmasında etkin bir rol üstlenen Gemi Geri Dönüşüm sektörü ‘IMO’ Dünya Denizcilik Örgütünün de kabul ettiği gibi ‘’Yeşil Endüstri’’ adıyla anılmaktadır. 
 
Gemi Geri Dönüşüm sektörü; ekonomik ömrünü tamamlamış gemilerin seferden çekilerek, dönüştürülebilir malzemelerin ve çalışan aksamın sökülerek ülke ekonomisine yeniden 
kazandırılması esasıyla çalışır. 
 
İstatistiksel verilere göre 15 yılı aşan kullanımdan sonra gemiler çevreye bir takım zararlar vermeye başlamaktadır. Bundan dolayı ortalama 25 yılını dolduran birçok gemi sökülmektedir. Ömrünü tamamlamış olan gemilerin seferden çekilerek denizlerdeki risklerin azaltılmasıyla birlikte yüksek tonajda dönüştürülebilir çelik de elde edilip, gemi inşa sektörünün ham madde kaynaklarına katkı sağlanmaktadır.