ÇEVRE POLİTİKASI
 
Faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz gemi geri dönüşüm sektörünün ‘’Yeşil Endüstri’’ parolasıyla yükselttiği çıtayı ve IMO, ILO, OHSAS gibi profesyonel kuruluşlarının da standartları çerçevesinde çevre politikalarımızı her geçen gün geliştirmekteyiz.
Şirketimiz, gelecek nesillere daha güzel bir çevre ve yaşanabilir bir doğa bırakabilmeyi hedeflemektedir. 
 
‘Çevre Politikamızı’ geliştirmek ve koruyabilmek için geliştirdiğimiz başlıca prensiplerimiz;
• İşçi güvenliği ve sağlığını esas almak.
• Çevresel faktörleri gözeterek yüzey kirliliği yaratmamak.
• Oluşabilecek kirliliğin çevreye yönelik zararlarını aldığımız tedbirlerle derhal gidermek.
• Aldığımız tedbirleri geliştirmek, denetlemek ve her türlü periyodik kontrolleri düzenli yaparak belgelendirilmesini     sağlamak.
• Çevre performansını arttırmak için çevre yönetim sistemleri ile çevresel amaçları ve hedefleri birleştirmek.
• Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve yetkili kuruluşlar ile beraber çevre standartlarını yükseltmek.

Çevre ve Isg Yönetim Sistemi

PL-01 Politikamız